Komitet Naukowy

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda (Lublin)

 

Członkowie:

prof. Jacques Caton (Lyon, Francja)

prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek (Warszawa)

dr Guillaume Demey (Lyon, Francja)

dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. nadzw. (Kraków)

dr n. med. Alicja Fąfara (Kraków)

dr n. med. Jarosław Feluś (Kraków)

dr n. med. Marcin Gruba (Otwock)

dr n. med. Dorota Hanf-Osetek (Rzeszów)

prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)

dr n. med. Jacek Lorkowski (Warszawa)

dr n. med. Tomasz Madej (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela (Rzeszów)

dr n. med. Grzegorz Sokół (Rzeszów)

dr n. med. Andrzej Solecki (Bielsko Biała)

dr hab. n. med. Marta Tarczyńska (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski (Piekary Śląskie)

dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. AWF (Piekary Śląskie)

dr n. med. Alicja Wójcik-Załuska (Lublin)