Program ramowy

Piątek, 3 kwietnia 2020

9:00–9:15          

Powitanie uczestników

9:15–10:50

Sesja I | Anatomia, funkcja i obrazowanie przedniego przedziału stawu kolanowego

10:50–11:20      

Przerwa na kawę

11:20–12:40

Sesja II Problemy przedniego przedziału kolana osób dorosłych

12:40–13:40

Przerwa na lunch

13:40–15:20

Sesja III | Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego
cz. I 

15:20–15:50

Przerwa na kawę

15:50–17:50

Sesja IV | Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego
cz. II

19:00

Kolacja

Sobota, 4 kwietnia 2020

9:00–10:20

Sesja V Staw rzepkowo-udowy seniora

10:20–10:50

Przerwa na kawę

10:50–12:10

Sesja VI | Niewydolność stawu rzepkowo-udowego w wieku dziecięcym

12:10–12:40

Przerwa na kawę

12:40–14:20

Sesja VII Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego w okresie rośnięcia

14:15–14:30       Podsumowanie i zakończenie Sympozjum